Thursday, 01/12/2022 - 04:42|
CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THÀNH PHỐ BIÊN HÒA TỈNH ĐỒNG NAI
<a href="/he-thong-nghiep-vu/thu-tuc-hanh-chinh/mam-non" title="Mầm non" rel="dofollow">Mầm non</a>
Tổ công tác 30 – H.CSVC&TBTH 43 Giải thể trường Mầm non(Ban hành kèm theo Quyết định số 1948 /QĐ-UBND ngày 14 tháng 7 năm 2009của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai)1. Lĩnh vực: Cơ sở vật chất và thiết bị trường học2. Trình tự thực hiện:Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ đầy đủ theo quy định của pháp luật: cá nhân liên hệ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ ...
> Xem chi tiết

Hệ thống nghiệp vụ