Thursday, 01/12/2022 - 03:36|
CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THÀNH PHỐ BIÊN HÒA TỈNH ĐỒNG NAI
<a href="/he-thong-nghiep-vu/thu-tuc-hanh-chinh/tieu-hoc" title="Tiểu học" rel="dofollow">Tiểu học</a>
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1948 /QĐ-UBND ngày 14 tháng 7 năm 2009của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai)1. Lĩnh vực: Cơ sở vật chất và thiết bị trường học2. Trình tự thực hiện:Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ đầy đủ theo quy định của pháp luật: cá nhân liên hệ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ của cấp huyện để được hướng dẫn thủ tục và lấy mẫu đơn,...
> Xem chi tiết

Hệ thống nghiệp vụ