Thursday, 01/12/2022 - 04:38|
CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THÀNH PHỐ BIÊN HÒA TỈNH ĐỒNG NAI
<a href="/hoat-dong-chuyen-mon/gdtx" title="GDTX" rel="dofollow">GDTX</a>
Ngày 12 tháng 12 Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Thông tư 44/2014/TT-B...
Nhằm động viên, khuyến khích phong trào xây dựng “Cộng đồng học tập” cấp xã; tạo điều kiện, cơ hội cho mọi người được học tập thường xuyên, học tập suốt đời; đồng thời giúp cấp xã tự đánh giá để lập kế hoạch, điều chỉnh, bổ sung kế hoạch xây dựng “Cộng đồng học tập” phù hợp với thực tế của địa phương, giúp ủy ban nhân dân các cấp đánh giá thực trạn...
> Xem chi tiết

Hệ thống nghiệp vụ