Monday, 03/10/2022 - 05:36|
CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THÀNH PHỐ BIÊN HÒA TỈNH ĐỒNG NAI
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Chiêu sinh lớp 1, tuyển sinh lớp 6 năm học 2018-2019

Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Biên Hòa xây dựng kế hoạch chiêu sinh lớp 1, tuyển sinh lớp 6 năm học 2018-2019 như sau:
I. Chiêu sinh lớp 1

1. Yêu cầu

  • Hiệu trưởng các trường tiểu học tham mưu với UBND phường, xã phân tuyến chiêu sinh lớp 1 trên địa bàn sao cho phù hợp với kế hoạch phát triển giáo dục chung của thành phố và của từng trường, đảm bảo cho tất cả trẻ trong độ tuổi đang sinh sống trên địa bàn được ra lớp;

  • Ở các phường, xã có nhiều trường tiểu học, khi phân tuyến cần chú ý đến các trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia, các trường trong lộ trình chuẩn bị công nhận đạt chuẩn và các trường trong đề án trường tiên tiến của tỉnh.

2. Phương thức và đối tượng chiêu sinh

- Tiếp nhận trẻ thực tế đang sinh sống tại địa bàn phường, xã phụ trách (có hộ khẩu thường trú, tạm trú). Đối với các xã trên địa bàn có 2,3 trường tiểu học thì chiêu sinh theo khu phố đã được phân công thực hiện phổ cập giáo dục tiểu học;

- Độ tuổi:

+ Trẻ 6 tuổi (sinh năm 2012) thực tế đang sinh sống trên địa bàn phường, xã phụ trách;

+ Trẻ em bị tàn tật, khuyết tật, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, trẻ em ở nước ngoài về nước có thể vào lớp 1 ở độ tuổi từ 7 đến 9 tuổi.

3. Hồ sơ dự tuyển

- Đơn xin đi học (theo mẫu)

- Bản sao giấy khai sinh (kèm theo bản chính để đối chiếu)

- Bản photocopy sổ hộ khẩu (không cần công chứng).

4. Thời gian chiêu sinh

- Các trường tiểu học tổ chức đăng ký nhập học cho học sinh trong địa bàn trách nhiệm từ ngày 01/8/2018 đến 08/8/2018;

- Hiệu trưởng các trường tiểu học có số học sinh đăng ký nhập học vượt quá kế hoạch trường đã xây dựng hoặc có số học sinh vượt quá 50 học sinh/ lớp cần thường xuyên báo cáo tình hình về Phòng Giáo dục và Đào tạo;

- Hiệu trưởng các trường lập danh sách học sinh lớp 1 (theo mẫu đính kèm) gửi về Phòng Giáo dục và Đào tạo từ ngày 13/8/2018 đến 17/8/2018.
.......... (xem thêm trong tập tin chi tiết bên dưới)

4. Tuyển sinh trung học cơ sở.

4.1. Căn cứ tuyển sinh: Học sinh hoàn thành chương trình tiểu học năm học 2017-2018

4.2. Hồ sơ dự tuyển gồm:

a) Đơn dự tuyển;

b) Bản sao giấy khai sinh hợp lệ;

c) Phiếu báo kết quả học tập 5 năm (lớp 1 đến lớp 5) do Hiệu trưởng trường tiểu học cấp;

d) Giấy xác nhận thuộc đối tượng tuyển thẳng, ưu tiên do cơ quan có thẩm quyền cấp (nếu có). Đối với học sinh khuyết tật nộp đủ hồ sơ theo quy định.

4.3. Điều kiện dự tuyển: trong độ tuổi quy định của Điều lệ trường THCS, THPT và trường phổ thông có nhiều cấp học ban hành kèm theo Thông tư số 12/2011/TT.BGDĐT ngày 28/3/2011 và có đủ hồ sơ hợp lệ.

4.4. Hội đồng tuyển sinh: Thực hiện theo Quy chế 11.

4.5. Cách tính điểm xét tuyển (thực hiện ở những trường THCS có số học sinh đăng ký dự tuyển lớn hơn khả năng tuyển sinh của trường)

a) Tổng kết quả kiểm tra cuối năm 02 môn Toán, Tiếng Việt lớp 1,2 cộng với kết quả kiểm tra 03 môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh cuối năm lớp 3 cộng với kết quả kiểm tra 05 môn Tiếng Việt, Toán, Khoa học, Sử - Địa và Tiếng Anh cuối năm lớp 4,5. (cho theo điểm chẵn từ 01 đến 10, không cho điểm thập phân).

b) Điểm cộng thêm cho các đối tượng hưởng chính sách ưu tiên;

c) Điểm xét tuyển là tổng số điểm các mục: a + b của mục này.

Nếu nhiều người học có điểm bằng nhau vượt quá chỉ tiêu tuyển sinh thì căn cứ vào học bạ và phiếu điểm 5 năm, giấy chứng nhận thành tích hoạt động học tập để xét theo trình tự như sau:

- Ưu tiên xét chọn học sinh được khen thưởng hoàn thành xuất sắc các nội dung học tập và rèn luyện (theo thông tư 22/2016/TT-BGDĐT).

- Lấy tổng điểm bài kiểm tra cuối năm học của 05 môn Toán, Tiếng Việt, Khoa học, Sử -Địa, Tiếng Anh ở lớp 5 để xét;

- Lấy tổng điểm bài kiểm tra cuối năm học của 05 môn Toán, Tiếng Việt, Khoa học, Sử -Địa, Tiếng Anh ở lớp 4 để xét.

- Nếu vẫn bằng nhau thi lấy tổng điểm các môn có điểm để xét theo trình tự lớp 3, lớp 2, lớp 1.

V. Tổ chức và phân vùng tuyển sinh:

1. Tổ chức tuyển sinh:

a) Mỗi trường THCS thành lập Hội đồng tuyển sinh làm nhiệm vụ tuyển sinh do Hiệu trưởng ra quyết định thành lập. Thành phần của Hội đồng tuyển sinh thực hiện theo Quy chế 11.

b) Trách nhiệm của trường THCS, Hội đồng tuyển sinh THCS thực hiện theo khoản 2, Điều 11 của Quy chế 11.

c) Đối với các trường công lập có số học sinh dự tuyển vượt quá chỉ tiêu được giao thì tiến hành xét tuyển từ điểm cao xuống thấp cho đến đủ chỉ tiêu; nếu vẫn vượt quá chỉ tiêu được giao thì xin ý kiến Phòng Giáo dục và Đào tạo về phương thức chọn tuyển những học sinh có điểm số bằng nhau.

d) Lập biên bản xét tuyển và danh sách học sinh được tuyển; biên bản xét tuyển phải có đủ họ tên, chữ ký của tất cả thành viên trong Hội đồng; danh sách học sinh được tuyển phải có họ tên, chữ ký của chủ tịch hội đồng;

e) Báo cáo kết quả tuyển sinh với Phòng Giáo dục và Đào tạo; hồ sơ báo cáo gồm có: biên bản xét tuyển, danh sách học sinh dự tuyển và danh sách học sinh được tuyển.

2. Phân vùng tuyển sinh, thời gian tuyển sinh:

Hiệu trưởng các trường THCS công lập căn cứ chỉ tiêu kế hoạch phát triển giáo dục năm học 2018 - 2019 được giao tuyển sinh đủ số học sinh theo quy định; không giải quyết trường hợp nộp đơn trái tuyến; không giải quyết chuyển trường ngay sau khi công bố kết quả. Ngoài ra, Hiệu trưởng các trường THCS phải tiếp nhận hết số học sinh khuyết tật đã hoàn thành chương trình tiểu học cư ngụ trên địa bàn theo quy định tại khoản 2, Điều 11, Quy chế 11.

Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Biên Hòa căn cứ đặc điểm loại hình trường lớp và tình hình phân bố dân cư trên địa bàn phân vùng tuyển sinh như sau:

2.1. Trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm:

a) Địa bàn tuyển sinh: học sinh trong thành phố Biên Hòa;

b) Đối tượng học sinh có điểm kiểm tra cuối kỳ môn Toán, Tiếng Việt, Khoa học, Sử - Địa, Tiếng Anh lớp 5 đạt điểm 9 trở lên ở mỗi môn;

c) Chỉ tiêu tuyển sinh: 150 học sinh

d) Phương thức tuyển sinh: xét tuyển kết hợp khảo sát năng lực học sinh. Cách chọn theo thứ tự điểm từ cao xuống thấp.

- Cách tính điểm: lấy tổng điểm của 02 bài khảo sát năng lực cộng với điểm kiểm tra 05 môn Tiếng Việt, Toán, Khoa học, Sử - Địa và Tiếng Anh cuối năm lớp 5, cộng với điểm ưu tiên (nếu có).

e) Thời gian tuyển sinh:

+ Tiếp nhận hồ sơ tuyển sinh từ 26/6/2018 đến 06/7/2018;

+ Tiến hành khảo sát năng lực vào ngày 10/7/2018;

+ Tiến hành chấm bài khảo sát vào ngày 11/7/2018

+ Gửi kết quả về Phòng Giáo dục và Đào tạo vào ngày 14/7/2018;

+ Công bố kết quả xét tuyển vào ngày 16/7/2018.

2.2. Các trường THCS công lập trên địa bàn thành phố.

a) Phụ huynh học sinh nộp hồ sơ tại trường THCS dự tuyển; Nếu học sinh không trúng tuyển, phụ huynh có thể liên hệ với các trường trong khu vực còn thiếu chỉ tiêu để được tiếp nhận theo học lớp 6.

Hội đồng tuyển sinh các trường THCS căn cứ kế hoạch phát triển để xét tuyển học sinh. Hiệu trưởng các trường THCS thực hiện nghiêm điều 11 của Quy chế 11.

b) Thời gian tuyển sinh:

+ Tiếp nhận hồ sơ tuyển sinh từ 17/7/2018 đến 21/7/2018;

+ Tiến hành xét tuyển trong ngày 24/7/2018;

+ Gửi danh sách về Phòng Giáo dục và Đào tạo trong ngày 25/7/2018;

+ Công bố kết quả xét tuyển vào ngày 27/7/2018.

c) Phân vùng tuyển sinh:

- Trường THCS Trần Hưng Đạo xét tuyển học sinh hoàn thành chương trình tiểu học của các trường tiểu học: Trịnh Hoài Đức, Phan Chu Trinh, Tân Phong A, Tân Phong B, Tân Tiến, Thống Nhất A, Thống Nhất B và những học sinh trường tiểu học Lê Văn Tám hoàn thành chương trình tiểu học cư ngụ khu phố 4, 5 thuộc phường Trung Dũng (nếu có nguyện vọng).

- Trường THCS Hùng Vương xét tuyển học sinh hoàn thành chương trình tiểu học của các trường tiểu học: Nguyễn Du, Quang Vinh, Nguyễn Khắc Hiếu, Lê Văn Tám.

- Trường THCS Long Bình xét tuyển học sinh hoàn thành chương trình tiểu học của các trường tiểu học Nguyễn Chí Thanh, Phan Đình Phùng.

- Trường THCS Lý Tự Trọng xét tuyển học sinh hoàn thành chương trình tiểu học của các trường tiểu học Trần Quốc Toản, Võ Thị Sáu, Phù Đổng và một số học sinh hoàn thành chương trình tiểu học của trường tiểu học Nguyễn Huệ (nếu có nguyện vọng).

- Trường THCS Thống Nhất:

+ Tổ chức tiếp nhận học sinh hoàn thành chương trình tăng cường tiếng Pháp và bằng tiếng Pháp (lộ trình A) của trường tiểu học Nguyễn Du; những học sinh không đủ điều kiện đạt lộ trình A thì tham gia tuyển sinh như học sinh bình thường;

+ Trường THCS Thống Nhất tiếp nhận học sinh hoàn thành chương trình tiểu học Thống Nhất A, Thống Nhất B và xét tuyển một số học sinh các trường tiểu học thuộc địa bàn phường Trung Dũng, Hoà Bình, Thanh Bình, Quang Vinh, Tân Phong (nếu có nguyện vọng);

- Trường THCS Lê Lợi tiếp nhận học sinh hoàn thành chương trình tiểu học của trường tiểu học Tân Mai 1, Nguyễn An Ninh.

- Trường THCS Tam Hiệp tiếp nhận toàn bộ học sinh hoàn thành chương trình tiểu học của trường tiểu học Tam Hiệp A, tiểu học Tam Hiệp B và một số học sinh hoàn thành chương trình tiểu học thuộc phường lân cận (nếu có nguyện vọng).

- Trường THCS Hoàng Văn Thụ tiếp nhận học sinh hoàn thành chương trình tiểu học của các trường tiểu học Phan Bội Châu, Phan Đình Phùng và Nguyễn Chí Thanh (nếu có nguyện vọng).

- Trường THCS Bùi Hữu Nghĩa tiếp nhận học sinh hoàn thành chương trình tiểu học của các trường tiểu học Hoàng Hoa Thám và Nguyễn Đình Chiểu.

- Trường THCS Hoàng Diệu tiếp nhận toàn bộ học sinh hoàn thành chương trình tiểu học của trường tiểu học Nguyễn Tri Phương, một số học sinh hoàn thành chương trình tiểu học của các trường tiểu học thuộc phường Hố Nai, Tân Biên (nếu có nguyện vọng).

- Trường THCS Võ Trường Toản tiếp nhận học sinh hoàn thành chương trình tiểu học của các trường tiểu học Hòa Bình và Nguyễn Huệ.

- Trường THCS Nguyễn Công Trứ tiếp nhận học sinh hoàn thành chương trình tiểu học của các trường tiểu học Chu Văn An và tiểu học tư thục Thánh Tâm.

- Trường THCS Lê Quang Định tiếp nhận toàn bộ học sinh hoàn thành chương trình tiểu học của trường tiểu học Lý Thường Kiệt và một số học sinh hoàn thành chương trình tiểu học thuộc phường lân cận (nếu có nguyện vọng).

- Trường THCS Hòa Bình tiếp nhận học sinh hoàn thành chương trình tiểu học của trường tiểu học Tam Phước II, Tam Phước IV và tiểu học tư thục Âu Cơ (nếu có nguyện vọng).

- Trường THCS Tam Phước tiếp nhận học sinh hoàn thành chương trình tiểu học của các trường tiểu học Tam Phước I, Tam Phước III, Tân Mai 2 (thường trú, tạm trú gần trường THCS Tam Phước) và tiểu học tư thục Âu Cơ (nếu có nguyện vọng).

- Trường THCS Phước Tân 2 tiếp nhận học sinh hoàn thành chương trình tiểu học của trường tiểu học Tân Cang, TH Phước Tân 2 và một số học sinh hoàn thành chương trình tiểu học thuộc phường xã lân cận (nếu có nguyện vọng).

- Trường THCS Phước Tân 1 tiếp nhận học sinh hoàn thành chương trình tiểu học của  trường tiểu học Phước Tân 1, Tân Mai 2 và học sinh hoàn thành chương trình tiểu học thuộc tiểu học Phước Tân 2 (nếu có nguyện vọng)

- Trường THCS Hòa Hưng tiếp nhận học sinh hoàn thành chương trình tiểu học của các trường tiểu học An Hòa, Nguyễn Thị Sáu, Long Hưng và một số học sinh hoàn thành chương trình tiểu học của trường tiểu học Nguyễn Chí Thanh, TH Phước Tân 2 (nếu có nguyện vọng).

- Trường THCS Long Bình Tân tiếp nhận học sinh hoàn thành chương trình tiểu học của các trường tiểu học Long Bình Tân và một số học sinh hoàn thành chương trình tiểu học của trường tiểu học Nguyễn Chí Thanh (nếu có nguyện vọng).

- Trường THCS Quyết Thắng tiếp nhận học sinh trường tiểu học thuộc phường Quyết Thắng và một số học sinh các trường tiểu học thuộc địa bàn phường Hoà Bình, Quang Vinh, Trung Dũng (nếu có nguyện vọng).

- Trường THCS Tân Tiến tiếp nhận học sinh trường tiểu học thuộc phường Tân Tiến và xét tuyển một số học sinh hoàn thành chương trình tiểu học các trường tiểu học thuộc địa bàn phường Trung Dũng, Tân Phong (nếu có nguyện vọng).

- Trường THCS Trảng Dài tiếp nhận học sinh trường tiểu học Trảng Dài, Hà Huy Giáp đã hoàn thành chương trình tiểu học hiện cư trú tại Khu phố 1,2,2A,3,5 phường Trảng Dài và các trường tiểu học lân cận (nếu có nguyện vọng).

- Trường THCS Trường Sa tiếp nhận học sinh trường tiểu học Trảng Dài, Hà Huy Giáp đã hoàn thành chương trình tiểu học hiện cư trú tại Khu phố 3A,4,4A,4B,4C,5A phường Trảng Dài.

- Các trường THCS Hiệp Hòa, Nguyễn Văn Trỗi, Ngô Gia Tự, Tân An, Tân Hạnh, Tân Bửu, Tam Hoà, Bình Đa, An Bình, tiếp nhận học sinh hoàn thành chương trình tiểu học của các trường tiểu học trong địa bàn phường, xã mình phụ trách, và căn cứ vào khả năng tiếp nhận, thực hiện tiếp nhận những học sinh các trường ở các khu vực khác.

2.3.  Các trường phổ thông có nhiều cấp học tư thục căn cứ vào chỉ tiêu đã được Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đồng Nai quy định xét tuyển tất cả học sinh gồm:

- Học sinh của các trường tiểu học trên địa bàn thành phố đã hoàn thành chương trình tiểu học.

- Học sinh của các trường tiểu học đã hoàn thành chương trình tiểu học ở huyện ngoài, tỉnh ngoài (nếu học sinh có nhu cầu) .

2.4. Trường Phổ thông thực hành sư phạm thuộc trường Đại học Đồng Nai Tổ chức tuyển sinh cho  học sinh trên phạm vi thành phố và toàn tỉnh bằng hình thức xét tuyển.
..........(xem thêm chi tiết trong tập tin bên dưới)

 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Hệ thống nghiệp vụ