Tuesday, 25/01/2022 - 05:51|
CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THÀNH PHỐ BIÊN HÒA TỈNH ĐỒNG NAI
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Hướng dẫn thực hiện Chương trình “Sữa học đường” 4 tháng cuối năm 2016 và việc đăng ký tham gia Chương trình “Sữa học đường” năm 2017

Hướng dẫn thực hiện Chương trình “Sữa học đường” 4 tháng cuối năm 2016 và việc đăng ký tham gia Chương trình “Sữa học đường” năm 2017 504 /KH-BCĐĐASHĐ ngày 05-9-2016
Căn cứ công văn số 2022/SGDĐT- GDMN ngày 04-8-2016 của Sở Giáo dục và Đào tạo Đồng Nai về việc “ Quản lý, kiểm tra, giám sát thực hiện Chương trình “Sữa học đường” trong các cơ sở giáo dục mầm non” năm 2016.
Ban Chỉ đạo Đề án “Sữa học đường” thành phố Biên Hòa hướng dẫn các cơ sở giáo dục mầm non toàn thành thực hiện Chương trình “Sữa học đường” 4 tháng cuối năm 2016 và việc đăng ký tham gia Chương trình “Sữa học đường” năm 2017 như sau
I. QUY ĐỊNH VỀ THỜI GIAN, HÌNH THỨC ĐĂNG KÝ VÀ CHUYỂN TIỀN “SỮA HỌC ĐƯỜNG” 4 THÁNG CUỐI NĂM 2016 VÀ NĂM 2017
1. Quy định thời gian, hình thức đăng ký  “Sữa học đường”:
+ Từ ngày 01 đến ngày 05 hàng tháng tất cả các trường mầm non công lập, tư thục sẽ nộp đăng ký sữa học đường về Phòng Giáo dục và Đào tạo Biên Hòa. Riêng các nhóm lớp độc lập tư thục sẽ nộp đăng ký sữa học đường bằng bản giấy có tên, địa chỉ, số điện thoại của nhóm, có tên và chữ ký của Nhóm trưởng về trường mầm non công lập của phường mình.
+Trường mầm non công lập sẽ tổng hợp (theo mẫu và DS đính kèm) sau đó gửi Email theo địa chỉ: suahocduong@bienhoa.edu.vn về Phòng Giáo dục và Đào tạo Biên Hòa trước ngày 09 hàng tháng.
Ví dụ : Các nhóm ở phường Trảng Dài sẽ nộp bản đăng ký Sữa cho trường mầm non Trảng Dài từ ngày 01 đến ngày 05 hàng tháng, (nếu quá thời hạn trên mà trường, nhóm nào không báo cáo số trẻ đăng ký uống sữa kịp thời theo quy định thì sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm và xem như không được tham gia chương trình sữa học đường trong tháng đó). Tiếp theo trường mầm non Trảng Dài sẽ tổng hợp và gửi Email về Phòng Giáo dục và Đào tạo Biên Hòa trước ngày 09 hàng tháng .
Tuy nhiên đối với phường Thống Nhất: do không có trường mầm non công lập nên các nhóm sẽ nộp bản đăng ký ở trường mầm non Hướng Dương (theo hướng dẫn trên)
Riêng đối với phường Long Bình: vừa không có trường mầm non công lập vừa có số nhóm lớp độc lập tư thục quá nhiều, do đó các nhóm lớp độc lập tư thục sẽ nộp bản đăng ký cho 10 tổ trưởng , sau đó các tổ trưởng tổng hợp danh sách gửi bản giấy có chữ ký tổ trưởng (đồng thời gửi Email) về cho trường mầm non Hoa Hồng trước ngày 07 hàng tháng, trường mầm non Hoa Hồng sẽ tổng hợp gửi về Phòng Giáo dục và Đào tạo Biên Hòa vào ngày 09 hàng tháng.
Danh sách các tổ trưởng của phường Long Bình:
TỔ HỌ VÀ TÊN NHÓM SỐ ĐIỆN THOẠI GHI CHÚ
01 Lê Thị Vượng   MN Anh Đào 2 0918997888  
      0937414688  
02 Phạm Thị Thanh Xuân  MN Tuổi Thơ 2  0613892388  
      1217332661  
03 Đỗ Thị Ngọc Châu MN Tuổi Thơ 1  0613892258  
      0988443331  
04 Nguyễn Thị Liên MN Tuổi Thơ 7  0613992293  
05 Trần Thị Ngọc Trâm MN BaBy Sun 0613892368  
      0937073729  
06 Bùi Thị Thêu MN Hoa Đào  0613992758  
      01627356219  
07 Phạm Thị Quang MN Hải Dương 0613991411  
      0908584959  
08 Vũ Thị Tuyết Mai MN Mai Anh 0613938442  
      0946814380  
09 Nguyễn Thị Lượng   MN Phú Quý 0982661139  
10 Vũ Thị Nhiệm MN Ngọc Lan 01635547963  
2. Định mức uống sữa của học sinh 4 tháng cuối năm 2016:
       +Tháng 9/2016: Tổng số hộp sữa học sinh được uống là 12 hộp, mỗi học sinh uống 3 hộp /tuần, (bắt đầu uống từ ngày 05/9 – 28/9/2016).
       +Tháng 10/2016: Tổng số hộp sữa học sinh được uống là 13 hộp, mỗi học sinh uống 3 hộp /tuần, (bắt đầu uống từ ngày 03/10 - 31/10/2016)
       +Tháng 11/2016: Tổng số hộp sữa học sinh được uống là 14 hộp, mỗi học sinh uống 3 hộp /tuần, (bắt đầu uống từ ngày 01/11 - 30/11/2016)
       +Tháng 12/2016: Tổng số hộp sữa học sinh được uống là 12 hộp, mỗi học sinh uống 3 hộp /tuần, (bắt đầu uống từ ngày 05/12 - 28/12/2016).)
       3. Kinh phí của phụ huynh đóng góp:
       +Tháng 9/2016:  12 hộp x 2.100 đồng/hộp 25.200 đồng/học sinh
       +Tháng 10/2016:  13 hộp x 2.100 đồng/hộp 27.300 đồng/học sinh
       +Tháng 11/2016:  14 hộp x 2.100 đồng/hộp 29.400 đồng/học sinh
       +Tháng 12/2016:  12 hộp x 2.100 đồng/hộp 25.200 đồng/học sinh
       4. Thời gian chuyển tiền mua sữa:
       - Tại trường nhóm: Phụ huynh đăng ký nộp tiền sữa từ ngày 01 đến ngày 05 hàng tháng.
       - Sau khi nhận sữa từ 3 đến 5 ngày , các trường, nhóm sẽ chuyển tiền về số tài khoản của Phòng Giáo dục và Đào tạo Biên Hòa : 5900201012967 tại Ngân hàng AGRIBANK Đồng Nai kịp thời theo quy định, với nội dung như sau:
       + Tên người chuyển tiền: Trường MN……….hoặc Nhóm trẻ………. Địa chỉ: số nhà…..ấp (khu phố)…….phường…….TP Biên Hòa.
+ Nội dung : Chuyển tiền sữa học đường tháng……/ 2016.( Nếu chuyển 2-3 tháng cùng 1 lần thì phải ghi rõ số tiền của mỗi tháng là bao nhiêu, không ghi chung )
+ Người nhận: Phòng Giáo dục và Đào tạo Biên Hòa.
·  Lưu ý:
- Khi nhận sữa các trường, nhóm phải nhớ ký tên và đóng mộc vào biên bản giao nhận sữa theo quy định của Sở Giáo dục và Đào tạo Đồng Nai.
 - Chuyển tiền xong các cơ sở Giáo dục nộp ngay bản phô tô hóa đơn chuyển tiền và Bảng tổng hợp nộp tiền sữa (mẫu 2) trực tiếp cho trường mầm non công lập (nơi nhóm  đã nộp bản đăng ký sữa) sau đó trường mầm non công lập tổng hợp danh sách và nộp cùng với tất cả hóa đơn về cho bộ phận mầm non Phòng Giáo dục và Đào tạo Biên Hòa để tổng hợp theo dõi.    
  5. Một số việc các trường, nhóm cần tiếp tục thực hiện:  
- Lưu đầy đủ các công văn về “ Sữa học đường”; các trường và nhóm lớp mầm non ngoài công lập có trên 100 học sinh trở lên phải có Quyết định thành lập ban kiểm tra, giám sát thực hiện Chương trình “ Sữa học đường”, có bảng phân công cụ thể từng thành viên.
- Thực hiện đủ các loại hồ sơ sổ sách, biểu mẫu theo quy định.
- Những nhóm nào chưa có tủ, kệ sữa cần thực hiện ngay kho hoặc tủ lưu trữ sữa theo quy định (Lưu trữ sữa riêng biệt, không để chung với các loại thực phẩm khác). Kho, kệ hoặc tủ lưu trữ sữa phải có lưới bao xung quanh, phải đảm bảo nhiệt độ điều hòa, thông thoáng, vừa phải đảm bảo không bị côn trùng gặm nhắm.
- Thực hiện thu tiền sữa bắt buộc phải có danh sách thu tiền có tên người nộp tiền và chữ ký phụ huynh (theo mẫu 1) và phiếu thu C30.
- Thực hiện Bảng thông báo của trường nhằm giúp phụ huynh học sinh nắm bắt kịp thời các thông tin về sữa học đường (Có mẫu đính kèm)
- Trang bị đủ đồ dùng cấp phát sữa có dán tên từng lớp.
- Tích cực rèn nề nếp cho trẻ trong giờ uống sữa.
- Bổ sung hình ảnh tuyên truyền về “Sữa học đường” ở các lớp và góc tuyên truyền của nhà trường (hình ảnh các hoạt động giờ cho trẻ uống sữa, giờ cô và trẻ súc rửa vỏ hộp sữa làm đồ dùng, đồ chơi, hình ảnh cô và trẻ rửa tay, trẻ vận động theo nhạc trước khi uống sữa…….)
 - Khuyến khích giáo viên sử dụng vỏ hộp sữa làm đồ dùng, đồ chơi phục vụ các hoạt động của trẻ.
II.CÔNG TÁC PHỐI HỢP:
Để chuẩn bị cho việc triển khai thực hiện Chương trình “Sữa học đường” 4 tháng cuối năm 2016 và năm 2017 đúng tiến độ, Ban Chỉ đạo Đề án “Sữa học đường” thành phố Biên Hòa đề nghị:
Ủy ban nhân dân 30 phường xã trên toàn thành hỗ trợ Ban Giám Hiệu các trường MN công lập trên địa bàn kiểm tra, đôn đốc, nhắc nhở các nhóm lớp độc lập tư thục tại địa phương thực hiện tốt theo quy định. Thông báo kịp thời các nhóm đã giải thể, ngưng hoạt động để Phòng Giáo dục và Đào tạo kịp điều chỉnh trong việc đăng ký và kiểm tra việc chuyển tiền sữa.
Trên đây là một số nội dung hướng dẫn thực hiện Chương trình “Sữa học đường” 4 tháng cuối năm 2016 và năm 2017 của Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Biên Hòa. Yêu cầu Hiệu trưởng các trường mầm non và Nhóm trưởng các nhóm lớp độc lập tư thục trên toàn thành nghiên cứu và triển khai thực hiện ./.

Xem chi tiết ...

 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết