Monday, 03/10/2022 - 05:50|
CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THÀNH PHỐ BIÊN HÒA TỈNH ĐỒNG NAI
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Kế hoạch tuyển sinh lớp 6 năm học 2017-2018

374/PGDĐT-PT ngày 19-5-2017 của Phòng GDĐT Biên Hòa
Thực hiện Quy chế tuyển sinh trung học cơ sở và trung học phổ thông được ban hành kèm theo Thông tư số 11/2014/TT-BGDĐT ngày 18-4-2014 (sau đây gọi tắt là Quy chế 11); Thông tư số 03/VBHN-BGDĐT ngày 28-9-2016 của Bộ trưởng Bộ Giáo đục và Đào tạo ban hành quy định đánh giá học sinh tiểu học;
Thực hiện công văn số 294-TB/TU ngày 10-3-2017 Thông báo kết luận của Thường trực Thành uỷ tại cuộc họp về công tác Giáo dục và Đào tạo thành phố năm 2017;
Căn cứ công văn số 920/SGDĐT-GDTrH-GDTX, ngày 10-4-2017 của Sở Giáo dục và Đào tạo “về việc Hương dẫn tuyển sinh lớp 6 năm học 2017-2018”; trên cơ sở kế hoạch năm học 2017-2018 của các trường THCS, công văn số 5739/UBND-VX ngày 18/5/2017 của UBND thành phố Biên Hoà về việc tuyển sinh lớp 6 cho các trường THCS toàn thành năm 2017-2018;
Phòng Giáo đục và Đào tạo thành phố Biên Hòa xây dựng kế hoạch tuyển sinh lớp 6 năm học 2017-2018 như sau:
I. Chủ trương chung:
Tất cả các trường trung học cơ sở, trường phổ thông nhiều cấp học có tuyển sinh lớp 6 (gọi tắt là trường THCS) trong thành phố thực hiện tuyển sinh lớp 6 bằng hình thức xét tuyển.
Các trường THCS tuyển sinh theo địa bàn phường, xã phấn đấu tuyển hết số học sinh hoàn thành chương trình tiểu học vào học lớp 6 trong khu vực nhằm đáp ứng nhu cầu học tập của học sinh và phổ cập giáo dục THCS, ưu tiên học sinh là người dân tộc rất ít người và học sinh khuyết tật.
Tuyển sinh đủ chỉ tiêu theo kế hoạch không vượt quá quy định về sĩ số học sinh/lớp và số lớp so với khả năng đáp ứng của nhà trường về tỷ lệ giáo viên/học sinh, điều kiện phòng học và cơ sở vật chất khác theo quy định hiện hành;
Đối với những đơn vị có số học sinh đãng ký dự tuyển lớn hơn khả năng tuyển sinh của trường thì sử dụng phương án xét tuyển sinh lớp 6 bằng cách: Lấy tổng kết quả kiểm tra cuối năm 02 môn Toán, Tiếng Việt lớp 1,2 cộng với kết quả kiểm tra 03 môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh cuối năm lớp 3 cộng với kết quả kiếm tra 05 môn Tiếng Việt, Toán, Khoa học, Sử - Địa và Tiếng Anh cuối năm lớp 4,5.
II. Đối tượng áp dụng:
Học sinh đã hoàn thành chương trình tiểu học (kể cả hệ không chính qui nếu còn trong độ tuổi quy định).
III. Tuyển thẳng, ưu tiên, khuyến khích:
1, Tuyển thẳng: các trường THCS trên địa bàn phân vùng được giao kế hoạch thực hiện phố cập giáo dục THCS sẽ ưu tiên tuyển những học sinh sau (nếu học sinh có nguyện vọng):
- Học sinh là người dân tộc rất ít người;
- Học sinh khuyết tật;
2.Chế độ ưu tiên:
a) Cộng 3 điểm cho một trong các đối tượng: con liệt sĩ; con thưong binh, bệnh binh có tỷ lệ mất sức lao động từ 81% trở lên; con của người được cấp “Giấy chứng nhận người hưởng chính sách như thương binh mà người được cấp Giấy chứng nhận người hường chính sách như thương binh bị suy giảm khả năng lao động từ 81 % trở lên”.
b) Cộng 2 điểm cho một ừong các đối tượng: con Anh hùng lực lượng vũ trang, con Anh hùng lao động; con thương binh, bệnh binh và con của những người được cấp “Giấy chứng nhận người hưởng chính sách như thương binh mà người được cấp Giấy chứng nhận người hưởng chính sách như thương binh bị suy giảm khả năng lao động dưới 81 % ”.
c)  Cộng 1 điểm cho đối tượng: người dân tộc thiểu số hoặc là người có cha hoặc mẹ là người dân tộc thiếu số.
Nếu học sinh rơi vào 2 hoặc 3 đối tượng ưu tiên thì chỉ được chọn điểm cộng cho đối tượng ưu tiên cao nhất.
3. Chế độ khuyến khích cho các đối tượng đạt giải trong các kỳ thi:
a) Cộng 2 điểm cho người học đạt giải nhất, nhì, ba cấp quốc gia do Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức ở cấp tiểu học.
b) Đạt giải cá nhân, tập thể Hội Khoẻ Phù Đổng do Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức; đạt giải cá nhân ở các kỳ thi do Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức hoặc phối hợp với các ngành từ cấp tỉnh trở lên tổ chức ở cấp tiểu học;
+ Giải nhất cộng 2,0 điểm ;
+ Giải nhì cộng 1,5 điểm ;
+ Giải ba cộng 1,0 điểm ;
Những học sinh đạt nhiều giải khác nhau ừong các cuộc thi chỉ được hưởng một mức cộng điểm của loại giải cao nhất.
IV. Tuyển sinh trung học cơ sở.
1. Căn cứ tuyển sinh : Học sinh hoàn thành chương trình tiểu học năm học 2016-2017
2. Hồ sơ dự tuyển gồm:
a)  Đơn dự tuyên;
b)  Bản sao giấy khai sinh hợp lệ;
c) Phiếu báo kết quả học tập 5 năm (lớp 1 đến lóp 5) do Hiệu trưởng trường tiểu học cấp;
d) Giấy xác nhận thuộc đối tượng tuyển thẳng, ưu tiên, khuyến khích do cơ quan có thẩm quyền cấp (nếu có). Đối với học sinh khuyết tật nộp đủ hồ sơ theo quy định.
3.Điều kiện dự tuyển: trong độ tuổi quy định của Điều lệ trường THCS, THPT và trường phổ thông có nhiều cấp học ban hành kèm theo Thông tư số 12/2011/TT.BGDĐT ngày 28/3/2011 và có dủ hồ sơ hợp lệ.
4. Hội đồng tuyển sinh: Thực hiện theo Quy chế 11.
5. Cách tỉnh điểm xét tuyển (thực hiện ở những trường THCS có số học sinh đăng kỷ dự tuyến lởn hơn khả năng tuyến sình của trường)
a) Tổng điểm kiểm tra cuối nărn 02 môn Toán, Tiếng Việt lớp 1,2, cộng với tổng điểm kiểm tra 03 môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh cuối năm lớp 3 cộng với tổng điểm kiểm tra 05 môn Tiếng Việt, Toán, Khoa học, Sử - Địa và Tiếng Anh cuối năm lớp 4,5 (cho theo điểm chẵn từ 01 đến 10, không cho điểm thập phân).
b)  Điểm cộng thêm cho các đối tượng hưởng chính sách ưu tiên, khuyến khích;
c)  Điểm xét tuyển là tổng số điểm các mục: a + b của mục này.
Nếu nhiều người học có điểm bằng nhau vượt quá chỉ tiêu tuyển sinh thì căn cứ vào hoc bạ và phiếu điểm 5 năm, giấy chứng nhận thành tích hoạt động học tập để xét theo trình tự như sau:
-  Ưu tiên xét chọn học sinh đạt giải các kỳ thi do Bộ Giáo dục và Đào tạo, Sở Giáo dục và Đào tạo tô chức, những học sinh được khen thưởng hoàn thành xuất sắc các nội dung học tập và rèn luyện: kết quả đánh giá các môn học đạt Hoàn thành tốt, các năng lực, phẩm chất đạt Tốt; bài kiểm tra định kì cuối năm học các môn học đạt 9 điểm trở lên.
-  Lấy tổng điểm bài kiểm tra cuối năm học của 05 môn Toán, Tiếng Việt, Khoa học, Sử - Địa, Tiếng Anh ở lớp 5 để xét;
-  Lấy tổng điểm bài kiểm tra cuối năm học của 05 môn Toán, Tiếng Việt, Khoa học, Sử - Địa, Tiếng Anh ở lớp 4 để xét...
V. Tổ chức và phân vùng tuyển sinh:
1. Tổ chức tuyển sinh:
a) Mỗi trường THCS thành lập Hội đồng tuyển sinh làm nhiệm vụ tuyển sinh do Hiệu trưởng ra quyết định thành lập. Thành phần cùa Hội đồng tuyển sinh thực hiện theo Quy chế 11.
b) Trách nhiệm của trường THCS, Hội đồng tuyển sinh THCS thực hiện theo khoản 2, Điều 11 của Quy chế 11.
c) Hiệu trưởng các trường tiểu học cho học sinh đăng ký dự tuyển, lập danh sách học sinh dự tuyển vào lớp 6 theo khu vực gửi đến các Hội đồng tuyển sinh của trường THCS. Hội đồng tuyển sinh các trường THCS căn cứ kế hoạch phát ứiển để xét tuyển học sinh. Hiệu trưởng các trường THCS thực hiện nghiêm điều 11 của Quy chế 11.
Đối với các trường công lập có số học sinh dự tuyển vượt quá chỉ tiêu được giao thì tiến hành xét tuyển từ điểm cao xuống thấp cho đến đủ chỉ tiêu; nếu vẫn vượt quá chỉ tiêu được giao thì xin ý kiến Phòng Giáo dục và Đào tạo về phương thức chọn tuyển những học sinh có điểm số bằng nhau.
d) Lập biên bản xét tuyển và danh sách học sinh được tuyển; biên bản xét tuyển phải có đủ họ tên, chữ ký của tất cả thành viên trong Hội đồng; danh sách học sinh được tuyển phải có họ tên, chữ ký của chủ tịch hội đồng;
e) Báo cáo kết quả tuyển sinh với Phòng Giáo dục và Đào tạo; hồ sơ báo cáo gồm có: biên bản xét tuyển và danh sách học sinh được tuyển.
2. Phân vùng tuyển sinh, thời gian tuyển sinh:
Hiệu trưởng các trường THCS công lập căn cứ chỉ tiêu kế hoạch phát triển giáo dục năm học 2017-2018 được giao tuyển sinh đủ số học sinh theo quy định; không giải quyết trường hợp nộp đơn trái tuyến; không giải quyết chuyển trường ngay sau khi công bố kết quả. Ngoài ra, Hiệu trưởng các trường THCS phải tiếp nhận hết số học sinh khuyêt tật đã hoàn thành chương trình tiểu học cư ngụ trên địa bàn theo quy định tại khoản 2, Điều 11, Quy chê 11.
Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Biên Hòa căn cứ đặc điểm loại hình trường lớp và tình hình phân bố dân cư ừên địa bàn phân vùng tuyến sinh như sau:
2.1.Trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm:
a) Thời gian tuyển sinh:
+ Tiếp nhận hồ sơ tuyển sinh từ 03-7-2017 đến 08-7-2017;
+ Tiến hành xét tuyển vào ngày 10-7-2017;
+ Gửi danh sách về Phòng Giáo dục và Đào tạo vào ngày 11-7-2017;
+ Công bố kết quả xét tuyển vào ngày 12-7-2017.
b) Đối tượng tuyển sinh:
-  Học sinh hoàn thành chương trình tiểu học trên địa bàn thành phố Biên Hoà đạt giải các kỳ thi cấp quốc gia do Bộ Giáo dục và Đào tạo tố chức;
-  Học sinh hoàn thành chương trình tiểu học của các trường tiểu học Trịnh Hoài Đức, Nguyễn Du, Quang Vinh, Nguyễn Khắc Hiếu, Lê Vãn Tám.
Trường tổ chức tuyển sinh bằng hình thức xét tuyển đối với những học sinh lóp 5 theo cách tính tại khoản 5, mục 4. Chỉ tiêu tuyển sinh của trường là 150 học sinh.
2.2.Các trường THCS công lập trên địa bàn thành phố.
a)  Hiệu trưởng các trường tiểu học cho học sinh đãng ký nguyện vọng dự tuyển lớp 6 vào cuối tháng 5-2017. Cho giáo viên lập danh sách học sinh dự tuyển vào lớp 6 theo khu vực gửi đến các Hội đồng tuyển sinh của trường THCS trước ngày 15-6-2017.
Mọi thay đổi về việc chọn trường xét tuyển, Hiệu trưởng tập hợp thống kê gửi bổ sung về trường dự tuyển trước ngày 11-7-2017.
Phụ huynh học sinh tự mang hồ sơ nộp tại trường THCS dự tuyển; Nếu học sinh không trúng tuyển, phụ huynh có thể liên hệ với các trường trong khu vực còn thiếu chỉ tiêu để được tiếp nhận theo học lớp 6.
Hội đồng tuyển sinh các trường THCS căn cứ kế hoạch phát triển để xét tuyển học sinh. Hiệu trưởng các trường THCS thực hiện nghiêm điều 11 của Quy chế 11.
b) Thời gian tuyến sinh:
+ Tiếp nhận hồ sơ tuyển sinh từ 13-7-2017 đến 20-7-2017;
+ Tiến hành xét tuyển (tiếp nhận) trong ngày 21-7-2017;
+ Gửi danh sách về Phòng Giáo dục và Đào tạo trong ngày 22-7-2017;
+ Công bố kết quả xét tuyển vào ngày 25-7-2017.
c) Phân vùng tuyển sinh:
-   Trường THCS Trần Hưng Đạo xét tuyển học sinh hoàn thành chương trình tiểu học của các trường tiểu học: Trịnh Hoài Đức, Phan Chu Trinh, Tân Phong A, Tân Phong B, Tân Tiến, Thống Nhất A, Thống Nhất B và những học sinh trường tiểu học Lê Vãn Tám hoàn thành chương trình tiểu học cư ngụ khu phố 4, 5 thuộc phường Trung Dũng (nếu có nguyện vọng).
-   Trường THCS Hùng Vương xét tuyển học sinh hoàn thành chương trình tiểu học của các trường tiếu học: Nguyễn Du, Quang Vinh, Nguyễn Khắc Hiếu, Lê Văn Tám.
-    Trường THCS Long Bình xét tuyển học sinh hoàn thành chương trình tiểu học của các trường tiểu học Nguyễn Chí Thanh, Phan Đình Phùng.
-   Trường THCS Lý Tự Trọng xét tuyển học sinh hoàn thành chương trình tiểu học của các trường tiểu học Trần Quốc Toan, Võ Thị Sáu, Phù Đổng và một số học sinh hoàn thành chương trình tiểu học của trường tiểu học Nguyễn Huệ (nếu có nguyện vọng).
-  Trường THCS Thống Nhất:
+ Tổ chức tiếp nhận học sinh hoàn thành chương ừình tăng cường tiếng Pháp và bằng tiếng Pháp (lộ trình A) của trường tiểu học Nguyễn Du; những học sinh không đủ điều kiện đạt lộ trình A thì tham gia tuyển sinh như học sinh bình thường;
+ Trường THCS Thống Nhất tiếp nhận học sinh hoàn thành chương trình tiểu học Thống Nhất A, Thống Nhất B và xét tuyển một số học sinh các trường tiểu học thuộc địa bàn phường Trung Dũng, Hoà Bình, Thanh Bình, Quang Vinh, Tân Phong (nếu có nguyện vọng);
-  Trường THCS Lê Lợi tiếp nhận học sinh hoàn thành chương trinh tiểu học của trường tiểu học Tân Mai 1, Nguyễn An Ninh.
-   Trường THCS Tam Hiệp tiếp nhận toàn bộ học sinh hoàn thành chương trình tiểu học của trường tiểu học Tam Hiệp A, tiểu học Tam Hiệp B và một số học sinh hoàn thành chương trình tiểu học thuộc phường lân cận (nếu có nguyện vọng).
-   Trường THCS Hoàng Văn Thụ tiếp nhận học sinh hoàn thành chương trình tiểu học của các trường tiểu học Phan Bội Châu, Phan Đình Phùng và Nguyễn Chí Thanh (nếu có nguyện vọng).
-   Trường THCS Bùi Hữu Nghĩa tiếp nhận học sinh hoàn thành chương trình tiểu học của các trường tiểu học Hoàng Hoa Thám và Nguyễn Đình Chiểu.
-   Trường THCS Hoàng Diệu tiếp nhận toàn bộ học sinh hoàn thành chương trình tiểu học của trường tiểu học Nguyễn Tri Phương và một số học sinh hoàn thành chương trình tiểu học của các trường tiểu học thuộc phường Tân Biên (nếu có nguyện vọng).
-  Trường THCS Võ Trường Toản tiếp nhận học sinh hoàn thành chương trình tiểu học của các trường tiểu học Hòa Bình và Nguyễn Huệ.
-  Trường THCS Nguyễn Công Trứ tiếp nhận học sinh hoàn thành chương trình tiểu học của các trường tiểu học Chu Văn An và tiểu học tư thục Thánh Tâm.
-  Trường THCS Lê Quang Định tiếp nhận toàn bộ học sinh hoàn thành chương ừỉnh tiểu học của trường tiểu học Lý Thường Kiệt và một số học sinh hoàn thành chương trình tiểu học thuộc phường lân cận (nếu có nguyện vọng).
-  Trường THCS Hòa Bình tiếp nhận học sinh hoàn thành chương trinh tiểu học của trường tiểu học Tam Phước II, Tam Phước III và tiểu học tư thục Âu Cơ (nếu có nguyện vọng).
-   Trường THCS Tam Phước tiếp nhận học sinh hoàn thành chương trình tiểu học của các trường tiểu học Tam Phước I, Tam Phước III, Tân Mai 2 (thường trú, tạm trú gần trường THCS Tam Phước) và tiểu học tư thục Âu Cơ (nếu có nguyện vọng).
- Trường THCS Phước Tân 2 tiếp nhận học sinh hoàn thành chương trình tiểu học của trường tiểu học Tân Cang và một số học sinh hoàn thành chương trình tiểu học thuộc phường xã lân cận (nếu có nguyện vọng).
- Trường THCS Phước Tân 1 tiếp nhận học sinh hoàn thành chương trình tiểu học của trường tiểu học Phước Tân, Tân Mai 2 và học sinh tiểu học Nguyễn Chí Thanh (cư trú tại Ắp Vườn Dừa).
-  Trường THCS Hòa Hưng tiếp nhận học sinh hoàn thành chương trình tiểu học của các trường tiểu học An Hòa, Nguyễn Thị Sáu, Long Hưng và một số học sinh hoàn thành chương trình tiểu học của trường tiểu học Nguyễn Chí Thanh (nếu có nguyện vọng).
- Trường THCS Long Bình Tân tiếp nhận học sinh hoàn thành chương trình tiểu học của các trường tiểu học Long Bình Tân và một sô học sinh hoàn thành chương trình tiêu học của trường tiểu học Nguyễn Chí Thanh (nếu có nguyện vọng).
-  Trường THCS Quyết Thắng tiếp nhận học sinh trường tiểu học thuộc phường Quyết Thắng và một số học sinh các trường tiểu học thuộc địa bàn phường Hoà Bình, Quang Vinh, Trung Dũng (nếu có nguyện vọng).
-Trường THCS Tân Tiến tiếp nhận họp sinh trường tiểu học thuộc phường Tân Tiến và một số học sinh hoàn thành chương ừình tiểu học các trường tiểu học thuộc địa bàn phường Tân Phong (nếu có nguyện vọng).
- Trường THCS Trảng Dài tiếp nhận học sinh trường tiểu học Trảng Dài, Hà Huy Giáp đã hoàn thành chương trình tiểu học hiện cư trú tại Khu phố 1,2,2A,3,5 phường Trảng Dài và các trường tiểu học lân cận (nếu có nguyện vọng).
- Trường THCS Trảng Dài 2 tiếp nhận học sinh trường tiểu học Trảng Dài, Hà Huy Giáp đã hoàn thành chương trình tiểu học hiện cư trú tại Khu phố 3A,4,4A,4B,4C,5A phường Trảng Dài.
- Các trường THCS Hiệp Hòa, Nguyễn Văn Trỗi, Ngô Gia Tự, Tân An, Tân Hạnh, Tân Bửu, Tam Hoà, Bình Đa, An Bình, tiếp nhận học sinh hoàn thành chương trình tiểu học của các trường tiểu học trong địa bàn phường, xã mình phụ trách, và căn cứ vào khả năng tiếp nhận, thực hiện tiếp nhận những học sinh các trường ở các khu vực khác.
2.3. Các trường phổ thông có nhiều cấp học tư thục căn cứ vào chỉ tiêu đã được Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đồng Nai quy định xét tuyển tất cả học sinh gồm:
- Học sinh của các trường tiểu học trên địa bàn thành phố đã hoàn thành chương trinh tiểu học.
-  Học sinh của các trường tiểu học đã hoàn thành chương trình tiểu học ở huyện ngoài, tỉnh ngoài (nếu học sinh có nhu cầu).
2.4. Trường Phổ thông thực hành sư phạm thuộc trường Đại học Đồng Nai Tổ chức tuyển sinh cho học sinh thành phố bằng hình thức xét tuyển.
5. Tuyển sinh đối với học sinh lớp 5 đã thực hiện chương trình thí điểm của Đề án “Dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân giai đoạn 2008-2020”.
Thực hiện Quyết định số 465/QĐ-SGDDT ngày 12-6-2012 của Sở Giáo dục và Đào tạo “về việc chọn đơn vị tham gia triển khai thí điểm chương trình ngoại ngữ mới ở giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh Đồng Nai”, thành phố Biên Hoà có 21 trường tiểu học chọn thí điểm là: tiểu học Nguyễn Huệ, Thống Nhất B, Tân Hạnh, Nguyễn Khắc Hiếu, Hoá An, An Hảo, Tam Hiệp B, Trần Văn ơn, Quang Vinh, Nguyễn Du, Thống Nhất A, Lê Văn Tám, Phan Chu Trinh, Nguyễn Đình Chiểu, Hoà Bình, Phan Bội Châu, Bình Đa, Hiệp Hoà, Tam Hiệp A, Tân Phong B, Lê Thị Vân;
Trong năm học 2017-2018 này, các trường THCS Hùng Vương Trần Hưng Đạo, Nguyên Bỉnh Khiêm, An Bình, Bình Đa, Võ Trường Toàn, Lỷ Tự Trọng, Tam Hiệp, Thống Nhất, Lê Quang Định, Long Bình, Tam Hoà căn cứ vào cơ sở vật chất và số giáo viên đạt chuẩn, cận chuẩn hiện có để tiếp tục có kế hoạch mở lớp giảng dạy chương trình thí điểm tiếng Anh cho học sinh hoàn thành chương trình tiếng Anh lớp 5 hệ 10 năm tiếp tục theo học lóp 6 Đề án “dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân giai đoạn 2020”. Các trường THCS Hiệp Hoà, Tân An, Bùi Hữu Nghĩa, Ngô Gia Tự, Tân Tiến, Quyết Thắng ỉập kế hoạch mở lớp giảng dạy chương trình thí điểm tiếng Anh cho học sinh hoàn thành chương trình tiếng Anh lớp 5 hệ 10 năm cho học sinh lớp 6 nếu đạt yêu cầu đầu vào theo khảo sát của Sở Giáo dục và Đào tạo; Học sinh hoàn thành chương trình lớp 5 không thuộc 21 trường thí điểm được đăng ký dự thi khảo sát năng lực ngôn ngữ Tiêng Anh đợt 1 đê được học Tiêng Anh hệ 10 năm ở bậc THCS theo công văn số 920/SGDĐT-GDTrH-GDTX ngày 10-4-2017.
Trong quá trình tiếp nhận hồ sơ và xét tuyển theo lịch quy định, nếu các đơn vị tiến hành tuyển sinh chưa đủ số lượng theo chỉ tiêu giao thì báo cáo Phòng Giáo dục và Đào tạo để có hướng giải quyết.
Ngày 26-7-2017, các trường THCS thuộc diện tiếp nhận báo cáo về bộ phận phổ thông Phòng GDĐT số học sinh đã tiếp nhận (thiếu, đủ so với chỉ tiêu) để Phòng GDĐT công bố rộng rãi trên phương tiện thông tin đại chúng.
Ngay sau khi nhận được hướng dẫn tuyển sinh lớp 6 năm học 2017-2018 của Phòng Giáo dục và Đào tạo, Hiệu trưởng các trường tiểu học, trung học cơ sở thông báo rộng rãi đến học sinh và phụ huynh. Thông tin về tuyển sinh lớp 6 phải được dán nơi dễ nhìn.
Hiệu trưởng các trường THCS căn cứ kế hoạch của Phòng Giáo dục và Đào tạo có trách nhiệm công khai toàn bộ kế hoạch tuyển sinh, thông báo tuyển sinh (cụ thể về chỉ tiêu tuyển sinh, thời gian làm việc của trường). Tổ chức phân công người tiếp nhận hồ sơ, tổ chức xét duyệt, công khai kết quả ữên bảng thông báo của nhà trường.

Tải về ...

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Hệ thống nghiệp vụ