Thursday, 01/12/2022 - 03:23|
CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THÀNH PHỐ BIÊN HÒA TỈNH ĐỒNG NAI
<a href="/tin-tuc-su-kien/thu-tu-c-ha-nh-chi-nh" title="Thủ tục hành chính" rel="dofollow">Thủ tục hành chính</a>
I.ĐỐI VỚI CÁN BỘ TIẾP CÔNG DÂN:1. Khi làm nhiệm vụ phải đeo thẻ công chức, trang phục phải chỉnh tề, có thái độ lịch sự hòa nhã, tôn trọng công dân; tự giói thiệu chức vụ của mình để công dân được tiếp biết. Chỉ được tiếp công dân đến khiếu nại, tố cáo tại nơi tiếp công dân. không được tiếp tại nhà riêng.2. Lắng nghe, ghi chép đầy đủ nội dung do cô...
> Xem chi tiết

Hệ thống nghiệp vụ