Monday, 03/10/2022 - 04:57|
CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THÀNH PHỐ BIÊN HÒA TỈNH ĐỒNG NAI
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Thuyên chuyển và tiếp nhận viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo Biên Hòa năm 2017-2018

Số 5732/UBND-NV ngày 18-5-2017 của UBND TP Biên Hòa
UBND thành phố hướng dẫn công tác thuyên chuyển và tiếp nhận viên chức ngành giáo dục và đào tạo như sau:
I. THUYÊN CHUYỂN RA NGOÀI PHẠM VI THÀNH PHỐ BIÊN HÒA
1. Điều kiện:
a) Hoàn thành nhiệm vụ được phân công.
b) Không bị kỷ luật hoặc đang trong thời gian xét kỷ luật.
c) Có thâm niên công tác tại đơn vị tối thiểu là 05 (năm) năm đối với nam, 04 (bốn) năm đối với nữ.
2. Hồ sơ cá nhân, gồm:
- Đơn xin thuyên chuyển (theo mẫu): Phải ghi rõ lý do xin chuyển; nơi xin chuyển đến phải ghi cụ thể tên trường, có xác nhận của Hiệu trưởng.
- Sơ yếu lý lịch: Khai rõ ràng, đầy đủ, có xác nhận của Thủ trưởng đơn vị (mẫu lý lịch la-BNV/2007 ban hành kèm theo Quyết định số 06/2007/QĐ-BNV ngày 18/6/2007 và mẫu lý lịch 2C-BNV/2008 ban hành theo Quyết định số 02/2008/QĐ-BNV ngày 06/10/2008 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ) tính đến ngày nộp hồ sơ không quá 6 tháng.  
- Phiếu đánh giá xếp loại giáo viên hàng năm (có nhận xét của Thủ trưởng đơn vị).  
- Phiếu giáo viên tự đánh giá theo Chuẩn nghề nghiệp có xác nhận của Hiệu trưởng (theo mẫu của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về Chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non, tiểu học, trung học cơ sở).
- Bản sao quyết định lương gần nhất.
- Bản sao hộ khẩu thường trú của gia đình (cha, mẹ, vợ hoặc chồng) nơi xin đến.
- Bản sao các văn bằng, chứng chỉ phù hợp với vị trí việc làm đang đảm nhận.
- Giấy khám sức khỏe (trong thời hạn 06 tháng tính đến thời điểm nộp hồ sơ).
- Bản sao Giấy đăng ký kết hôn (nếu chuyển công tác theo chồng hoặc vợ).
* Lưu ý: Các bản sao đều phải được công chứng hoặc chứng thực theo quy định, tất cả hồ sơ cá nhân phải được bỏ vào bì đựng hồ sơ.
3. Số lượng hồ sơ:
Cá nhân có nhu cầu thuyên chuyển nộp trực tiếp tại Phòng Giáo dục và Đào tạo: 02 bộ hồ sơ.
4. Hồ sơ của đơn vị có giáo viên xin thuyên chuyển gửi về Phòng Giáo dục và Đào tạo, gồm:
- Báo cáo của Thủ trưởng đơn vị về thuyên chuyển.
- Biên bản họp Ban liên tịch xét thuyên chuyển viên chức ngoài thành phố.
Thời gian nộp hồ sơ thuyên chuyển trước ngày 10/6/2017.
5. Thẩm quyền quyết định thuyên chuyển:
Việc thuyên chuyển viên chức ngành giáo dục ra ngoài phạm vi thành phố Biên Hòa do Chủ tịch UBND thành phố quyết định.
II. THUYÊN CHUYỂN TRONG PHẠM VI THÀNH PHỐ BIÊN HÒA
1. Điều kiện:
a) Hoàn thành nhiệm vụ được phân công.
b) Không bị kỷ luật hoặc đang trong thời gian xét kỷ luật.
c) Có thâm niên công tác tại đơn vị tối thiểu là 05 (năm) năm đối với nam, 04 (bốn) năm đối với nữ.
2. Hồ sơ cá nhân gồm:
- Đơn xin thuyên chuyển (theo mẫu): Phải ghi rõ lý do xin chuyển; nơi xin chuyển đến phải ghi cụ thể tên trường có xác nhận của Hiệu trưởng.
3. Hồ sơ của đơn vị có giáo viên xin thuyên chuyển gửi về Phòng Giáo dục và Đào tạo, gồm:
- Báo cáo của Thủ trưởng đơn vị về thuyên chuyển.
- Biên bản họp Ban liên tịch xét thuyên chuyển viên chức trong thành phố.
- Hồ sơ cá nhân có nguyện vọng xin thuyên chuyển.
Thời gian nộp hồ sơ thuyên chuyển trước ngày 10/6/2017.
* Lưu ý:
- Việc thuyên chuyển trong phạm vi thành phố, căn cứ vào thời gian, thành tích công tác, hoàn cảnh của từng trường hợp và nhu cầu của từng đơn vị để xem xét quyết định.
- Đối với trường hợp do nhu cầu xây dựng trường mới việc trường cùng cấp trên địa bàn có dư biên chế thì xét ưu tiên cho viên chức có nguyện vọng chuyển về trường mới.
III. CÔNG TÁC TIẾP NHẬN VIÊN CHỨC NGÀNH GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
1. Điều kiện tiếp nhận hồ sơ:
a) Có thân nhân (cha, mẹ đẻ; cha, mẹ vợ (chồng); con ruột; vợ (chồng)) đang công tác hoặc sinh sống tại thành phố Biên Hòa và phải có hộ khẩu thường trú tại thành phố Biên Hòa; hoặc bản thân có hộ khâu thường trú tại thành phố Biên Hòa.
b) Đạt chuẩn trình độ chuyên môn và có các chứng chỉ ngoại ngữ, tin học theo quy định của hạng chức danh nghề nghiệp được xếp.
c) Là viên chức được tuyển dụng trong biên chế nhà nước (đã được công nhận hết thời gian tập sự).
d) Có thâm niên công tác trong ngành Giáo dục và Đào tạo từ 05 năm trở lên đối với nam, 04 năm trở lên đối với nữ.
* Các trường hợp ưu tiên tiếp nhận:
- Có chồng (vợ) cha, mẹ là sĩ quan, hạ sĩ quan, binh sĩ, quân nhân chuyên nghiệp trong Quân đội nhân dân Việt Nam đang công tác ở hải đảo, biên giới.
- Có trình độ chuyên môn vượt chuẩn theo quy định của cấp học tương ứng.
- Có thành tích trong công tác, như: CSTĐ cấp tỉnh, GV dạy giỏi cấp tỉnh, CSTĐ cơ sở, GV dạy giỏi cấp thành phố (huyện),… (có giấy tờ chứng minh).
- Có nhà ở ổn định tại thành phố Biên Hòa (có giấy tờ chứng minh).
- Chồng hoặc vợ; cha hoặc mẹ là cán bộ công chức đang công tác tại các cơ quan Đảng, Nhà nước, các tổ chức chính trị - xã hội trên địa bàn thành phố Biên Hòa (có giấy tờ chứng minh).
2. Hồ sơ:
a) Hồ sơ cá nhân, gồm:
- Đơn xin thuyên chuyển (theo mẫu): Phải ghi rõ lý do xin chuyển; nơi xin chuyển đến phải ghi cụ thể tên trường, có xác nhận của Hiệu trưởng.
- Sơ yếu lý lịch: Khai rõ ràng, đầy đủ, có xác nhận của Thủ trưởng đơn vị (mẫu lý lịch
 la-BNV/2007 ban hành kèm theo Quyết định số 06/2007/QĐ-BNV ngày 18/6/2007 và mẫu lý lịch 2C-BNV/2008 ban hành theo Quyết định số 02/2008/QĐ-BNV ngày 06/10/2008 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ) tính đến ngày nộp hồ sơ không quá 6 tháng.            
- Phiếu đánh giá xếp loại giáo viên hàng năm (có nhận xét của Thủ trưởng đơn vị).  
- Phiếu giáo viên tự đánh giá theo Chuẩn nghề nghiệp có xác nhận của Hiệu trưởng (theo mẫu của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về Chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non, tiểu học, trung học cơ sở).
- Bản sao quyết định lương gần nhất.
- Bản sao Hộ khẩu thường trú của bản thân viên chức và thân nhân nơi xin đến được nêu tại Điểm a Mục 1 Phần III.
- Bản sao văn bằng, chứng chỉ phù họp với vị trí việc làm đang đảm nhận;
- Giấy khám sức khỏe (trong thời hạn 06 tháng tính đến thời điểm nộp hồ sơ).
- Bản sao Giấy đăng ký kết hôn (nếu chuyển công tác theo chồng hoặc vợ).
- Các giấy ưu tiên (nếu có).
* Lưu ý: Các bản sao đều phải được công chứng hoặc chứng thực theo quy định, tất cả hồ sơ cá nhân phải được bỏ vào bì đựng hồ sơ.
b) Thời gian nhận hồ sơ chuyển đến:
Hồ sơ nộp trực tiếp tại phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố trước ngày 10/6/2017.
* Lưu ý: Phải có văn bản đồng ý cho chuyển của đơn vị quản lý có thẩm quyền theo phân cấp quản lý (nếu không phải là Sở Nội vụ thì phải có bản sao quyết định phân cấp quản lý của Ủy ban nhân dân tỉnh kèm theo).
IV. CHẤM DỨT HỢP ĐỒNG KHI CHUYỂN ĐI VÀ KÝ HỢP ĐỒNG KHI TIẾP NHẬN
Căn cứ Điều 39 Nghị định số 29/2012/NĐ-CP, ngày 12 tháng 04 năm 2012 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức và Điêu 14, 15 Thông tư số 15/2012/TT-BNV ngày 25/12/2012 của Bộ Nội vụ về việc Hướng dẫn về tuyển dụng, ký kết hợp đồng làm việc và đền bù chi phí đào tạo, bồi dưỡng đối với viên chức, Thủ trưởng các đơn vị thực hiện việc chấm dứt hợp đồng hoặc ký kết hợp đồng làm việc đối với viên chức khi chuyến đi hoặc chuyển đến như sau:
1. Chấm dứt hợp đồng làm việc trong trường hợp viên chức chuyển công tác đi:
a) Khi viên chức chuyển công tác đến cơ quan, đơn vị khác thì phải chấm dứt hợp đồng làm việc với đơn vị sự nghiệp công lập đang làm việc.
b) Việc chấm dứt họp đồng làm việc phải được thể hiện bằng văn bản có xác nhận của viên chức và người đứng đầu đơn vị. Văn bản chấm dứt hợp đồng làm việc được lập thành hai bản, mỗi bên giữ một bản.
Cụ thể, đơn vị có viên chức chuyển công tác đến đơn vị khác phải:
- Văn bản chấm dứt hợp đồng làm việc và giải quyết các chế độ trợ cấp khi chấm dứt hợp đồng theo quy định (nếu có);
- Giấy thôi trả lương;
- Hồ sơ gốc của viên chức.
* Lưu ý: Không thực hiện chế độ thôi việc đối với viên chức khi chuyển đến đơn vị sự nghiệp công lập mới có cùng cơ quan quản lý.
2.  Ký kết hợp đồng làm việc đối với viên chức khi tiếp nhận:
Khi tiếp nhận viên chức, người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập phải ký kêt hợp đồng làm việc với viên chức và thực hiện chế độ tiền lương phù hợp trên cơ sở căn cứ vào năng lực, trình độ đào tạo, quá trình công tác, diễn biến tiền lương và thời gian đóng bảo hiểm xã hội của viên chức và lưu giữ hồ sơ gốc của viên chức, các quyết định chấm dứt họp đồng làm việc và giải quyết các chế độ trợ cấp khi chấm dứt hợp đồng, giấy thôi trả lương của đơn vị trước khi chuyển đến.
* Các nội dung cần lưu ý:
- Không nhận và không xét những trường hợp nộp hồ sơ không đúng thời gian, không đầy đủ hồ sơ hoặc hồ sơ không đúng theo quy định.
- Những trường hợp đủ điều kiện thuyên chuyến nhưng nơi thuyên chuyển đến không có nhu cầu tiếp nhận thì vẫn tiếp tục công tác tại đơn vị cũ.
V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Giao Phòng Nội vụ thành phố:
- Tham mưu UBND thành phố quyết định thành lập Hội đồng kiểm tra, xét duyệt đối với các trường hợp thuyên chuyển, tiếp nhận viên chức.
- Thực hiện thông báo công khai trên trang thông tin điện tử của thành phố và gửi Sở Nội vụ.
2. Giao Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố
- Tổng hợp nhu cầu tiếp nhận của các trường công lập trên địa bàn báo cáo về Ủy ban nhân dân thành phố.
- Tiếp nhận, tổng hợp hồ sơ thuyên chuyển trong thành phố, ra ngoài thành phố và tiếp nhận viên chức ngoài thành phố.
- Kiểm tra về các điều kiện, tiêu chuẩn, văn bằng chứng chỉ theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp tương ứng với vị trí việc làm cần tuyển và các yêu cầu mang tính đặc thù của ngành.
- Thực hiện thông báo công khai trên trang thông tin điện tử của Phòng Giáo dục và Đào tạo Biên Hòa và niêm yết công khai tại Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Biên Hòa.
3. Hội đồng kiểm tra, xét duyệt thành phố:
Thực hiện kiểm tra, xét duyệt và quyết định kết quả.

Trên đây là thực hiện công tác thuyên chuyển và tiếp nhận viên chức ngành giáo dục trong và ngoài phạm vi thành phố Biên Hòa. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc báo cáo về UBND thành phố để kịp thời bổ sung, điều chỉnh./.


5732/UBND-NV Thực hiện công tác thuyên chuyển và tiếp nhận viên chức ngành Giáo duc và Đào tạo năm học 2017-2018 
+ Mẫu 2C-BNV/2008 
+
Mẫu Ia-BNV/2007
Mẫu đơn xin thuyên chuyển trong thành phố


-BNV/2008

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Hệ thống nghiệp vụ