Thursday, 01/12/2022 - 03:50|
CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THÀNH PHỐ BIÊN HÒA TỈNH ĐỒNG NAI
<a href="/tin-tuc-su-kien/to-chu-c-ha-nh-chi-nh/tkkh-csvc" title="TKKH - CSVC" rel="dofollow">TKKH - CSVC</a>
13/2016/TTLT-BYT-BGDĐT ngày 12-5-2016 của Liên Bộ Y tế, GDĐT
Chương I QUY ĐỊNH CHUNG Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng 1. Thông tư liên tịch này quy định về công tác y tế trường học, bao gồm: quy định về cơ sở vật chất, trang thiết bị, môi trường học tập, chăm sóc y tế có liên quan tới sức khỏe của học sinh trong trường học. 2. Thông tư liên tịch này áp dụng đối với cơ sở giáo dục mầm non; trườ...
> Xem chi tiết

Hệ thống nghiệp vụ